+46 76 028 03 00
Vision Logo vit

Nå ut med evangeliet mitt i ungdomsvärlden och rusta en ung generation i en utåtriktad Jesuslivstil med under & tecken, betjänande livstil och evangelieberättande som kännetecken.

UTSÄND I UNGDOMSVÄRLDEN

Genom Sverigetouren blir du tillsammans i ett team utsänd, att mitt i ungdomsvärlden, på festivaler, stadsfester, idrottsfestivaler, i parker, på stan sprida Guds kärlek och närvaro där den behövs som mest. Vi inspireras av Jesus och gör sånt vi tror att Han skulle gjort – lever utgivande betjänande liv, ber för sjuka, hjälper till där det behövs, berättar den fantastiska nyheten, erbjuder förbön, delar profetiska ord, bjuder på pannkakor, kör festivalgudstjänster, erbjuder lyssnande öron…

UTRUSTAD ATT SPRIDA GUDS NÄRVARO

Genom Sverigetouren får du träning och utrustning i en Jesuslivstil med under & tecken, betjänande livstil och evangelieberättade som kännetecken. Touren är en träningsskola där du får möjlighet att i ett tryggt sammanhang växa i hur just du kan leva ut din kristna tro. Touren inleds med både träning och undervisning. Varje dag ges praktisk träning i områden som rör en utåtriktad Jesuslivstil, det kan vara: ”bön för helande”, ”betjänande livstil”, ”att dela evangeliet”, ”hur man berättar sin story”, ”profetisk evangelisation”. Målet med träningen är att, vid sidan av missionen under touren, utrusta dig för vardagslivet hemma.

ROTAD I GUDS KÄRLEK

Evangelisation och identitet är tätt hopkopplat. Vi är kallade att leva ut vår kristna tro utifrån vår identitet i Honom. Gud kallar inte ”slavar” till Hans mission, utan vänner. Vänner som är doppade och rotade i Hans kärlek och nåd. Därifrån får vi reflektera Hans närvaro i världen. Därför är en viktig del av Sverigetourens inriktning fokuserad mot att få fördjupa förståelsen av Guds kärlek och vilka vi är i Honom, men också att få tid med Pappa Gud. Detta sker dels genom undervisning i ämnen som ”Faderns kärlek”, ”Identiteten i Jesus”, ”Barnaskap”. Varje dag tar vi tid enskilt med Gud, men också tillsammans genom tid i tillbedjan. Målet är att du ska få bli ännu mera rotad i Guds kärlek och en identitet i Honom, och med det en prestationsfri Jesuslivstil karaktäriserad av Hans utgivande kärlek.

Vision-LogoPraktiskt

 

UPPLÄGG

Upplägget bygger på tid att både få ta emot men också ge ut. På förmiddagarna fokuseras på det förstnämnda: vi tar egen tid med Gud, tid tillsammans i tillbedjan och bön samt undervisning. På eftermiddagarna fokuseras på träning – du får en praktisk undervisning i något ämne, sedan provar vi på och tränar tillsammans! Tillsamman i teamet och med någon med mer erfarenhet får du prova på samtidigt som vi tillsammans som team får nå ut. På kvällarna körs någon lite större satsning – vi kör Pannkakskyrka, bjuder på fest, gudstjänst m.m.

 

MAT & BOENDE

Mat och boende sköts genom Sverigetouren. Oftast bor vi i de kyrkor vi samarbetar med, men ibland även inne på festivalområde (se info för specifik tour). Mat ordnas med hjälp av lokala förmågor, eller så fixar vi den tillsammans på touren. Vi har ett regelbundet matschema med frukost, lunch och middag.

EKONOMI

I deltagaravgiften ingår kostnaderna för mat, boende och resor under touren. Kostnaden för touren är lagt på en miniminivå för att så många som möjligt ska ha möjlighet att åka med. Skulle ekonomin vara ett problem för dig av någon anledening, så hör av dig, så ska vi se vad vi kan göra. Vi vill inte att någon ska missa Jesusäventyret pga av ekonomi

FÖRSÄKRING

Genom organisationsförsäkring som är tecknad för Reach är du automatiskt försäkrad ifall något skulle hända i samband med aktivitet på Sverigetouren.

 

FÖR VEM

Sverigetouren är för dig som är mellan 16-26 som har en längtan att få leva ut din tro och dela den vidare mitt i ungdomsvärlden. Du behöver absolut inte ha någon erfarenhet av evangelisation eller tycka att du har någon skills i det – kom som du är och ta chansen att bli utrustad. Du är hjärtligt välkommen oavsett kyrklig bakgrund. På Sverigetouren betonas en öppenhet för olika kyrkliga traditioner och vi sätter vikt på att alla ska känna sig respekterade oavsett bakgrund.

TOURKULTUREN

Välkommen som du är, oavsett bakgrund, oavsett erfarenhet.

Sverigetourkulturen är något speciellt. Det brukar de flesta som varit med bli rätt tagna av. På Sverigetouren skapas en skön blandning av god gemenskap, tillbedjan och Jesusfokus, förväntan på Guds närvaro, prestationsfrihet, enkelhet, frimodighet och glädje, familj, frihet att vara sig själv, entusiasm över hur Jesus når ut m.m. Något som måste upplevas!

BAKGRUND & HISTORIA

Första Sverigetouren gjordes 2008. Bakgrunden var att Pannkakskyrkan hade fått flera inbjudningar från olika församlingar och ungdomsgrupper som bjöd in oss för att peppa och inspirera. Samtidigt hade en vision om en missionsresa i Sverige växt fram. Så, vi beslutade att slå ihop alla inbjudningar till en sommar-tour där vi tillsammans med kyrkor runt om i landet tog steg ut för att sprida ”himmel & pannkakor”. Touren blev en succé – vi fick se många, många ungdomar berörda av Guds närvaro & kärlek på olika sätt, och frågan om en fortsättning av touren blev en självklarhet. Sedan dess har vi varje sommar åkt ut på inbjudningar från församlingar för att tillsammans betjäna och nå ut och finnas i ungdomsvärlden på olika sätt. Det har varit besök på festivaler, stadsfester, idrottsevenemang m.m. men också satsningar i helt vanliga orter på helt vanliga dagar. Sverigetouren har varit ett helt otroligt äventyr där vi sett hur Guds kärlek fått beröra helt vanliga ungdomar på ett kraftfullt sätt. Men Gud har inte bara rört ungdomar utanför touren – många av oss har fått våra liv förvandlade genom touren. Läs på följande sida om vad touren fått betyda för olika personer som varit med under åren…

ovrigt-Logo

LEDARE

Varje tour leds av ett team ledare på 3-5 personer. Ledarna har var och en erfarenhet av medverkan på en eller flera Sverigetourer och erfarenhet av evangelisation. Ledarna har har olika samfundsbakgrunder och har sin lokala församlings förtroende och utsändande i uppgiften. Alla ledare har genomgått träning och utbildning för uppdraget coachas både inför och under touren av ytterst ansvariga.

FÖRSAMLINGSKOPPLING

Sverigetouren gör alltid sina satsningar tillsammans med lokala församlingar eftersom vår övertygelse är att mission är den lokala församlingens uppdrag. I detta står vi alltid på lokala församlingars förtroende och mandat. Målet med besök lokalt är att som team från Sverigetouren uppmutra, utrusta och hjälpa lokala församlingar att nå sina orter med evangeliet.

KRISHANTERING

Alla tourer har en utarbetad krisplan ifall något skulle hända. För ledare och deltagare finns även erfarna och kompetenta resurspersoner till hands under tourerna för att bistå med råd, kunskap och hjälp när det behövs. Det är både professionella psykologer, läkare, teologer, själavårdare, pastorer som ställt sig själva till förfogande för denna uppgift.

EKUMENIK & TEOLOGI

Eftersom Sverigetouren besöker olika lokala sammanhang och besöks av personer från olika kyrkliga bakgrunder sätter vi stor vikt vid en ekumeniskt hänsyn. Vi önskar att alla som deltar på touren ska känna att deras tro respekteras oavsett bakgrund. Detta innebär att Sverigetouren inte tar ställning i trosfrågor eller i sakramentala frågor där det finns tydliga skillnader i trosuppfattning beroende på sammanhang. Dessa frågor hänvisas till de lokala sammanhang deltagare kommer från. Praktiskt innebär detta förhållningssätt att vi jobbar för att upplägg och innehåll möter olika traditioner, samtidigt som vi uppmuntrar att var och en får utrycka sin tro på sitt sätt. En annan praktisk konsekvens är även att exempelvis nattvard praktiseras med präst/pastor.

ARRANGÖR

Sverigetouren arrangeras av Reach (fd ”Pannkakskyrkans Riksorganisation) som är en allkristen rörelse av ungdomar som vill leva ut och dela evangeliet i ungdomsvärlden. Sverigetouren körs som ett samarbete med Bilda. Mer information om Reach hittar du på följande sida: www.reachsverige.se.

YTTERST ANSVARIGE FRÅN REACH

Samuel Lundström är ytterst ansvarige för Sverigetouren från Reach och är med och coachar ledarteamen för de olika tourerna. Välkommen att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring något! Tel: 0735666422.

Skärmavbild 2018-02-20 kl. 14.01.56